Саркоидоз

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони  здоров’я України 08.09.2014  № 634 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)  МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  САРКОЇДОЗ 2014 Вступ Мета та принципи створення уніфікованого…