Права пацієнтів в Україні

Найповніше регламентуються права пацієнтів Основами законодавства України про охорону здоров’я (далі – Основи), так званою Декларацією прав людини у сфері охорони здоров’я. Окрім цього, права пацієнтів можемо визначити виходячи з норм Конституції України (далі – КУ), Цивільного кодексу України (далі – ЦК) та Клятви лікаря, затвердженої Указом Президента України (далі – Клятва). Аналіз вітчизняного законодавства дає підстави говорити, що в Україні пацієнт має право на:

 1. Життя (ст. 27 КУ, ст. 281 ЦК);
 2. Медичну допомогу (ст. 49 КУ, ст. 284 ЦК, п. “д” ст. 6, п. “а” ст. 78 Основ, п. 1 ч. 1 Клятви);
 3. Свободу вибору, тобто на вільний вибір лікаря, методів лікування та лікувального закладу, вимогу про заміну лікаря, лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України;
 4. Особисту недоторканність, тобто на інформовану згоду на медичне втручання, відмову від медичного втручання;
 5. Медичну інформацію, тобто на достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, ознайомлення з історією своєї хвороби та іншими документами, що можуть слугувати для подальшого лікування;
 6. Медичну таємницю (ст.ст. 32,34 КУ, ст. 286 ЦК, ст. 39-1,40, п. “г” ст. 78 Основ, п. З ч. 1 Клятви), тобто на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні;
 7. Чуйне ставлення, на дії і помисли, що ґрунтуються на принципах загальнолюдської моралі, з боку медичних і фармацевтичних працівників (п. “г” ст. 78 Основ, п. 2 ч. 1 Клятви);
 8. Допуск інших медичних працівників (ч. 1 ст. 287 ЦК, п. “к” ст. 6 Основ);
 9. Допуск членів сім’ї, опікуна, піклувальника (ч. 1 ст. 287 ЦК, п. “к” ст. 6 Основ);
 10. Допуск нотаріуса та адвоката (ч. 1 ст. 287 ЦК, п. “к” ст. 6 Основ);
 11. Допуск до нього священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду (ч. 2 ст. 287 ЦК, п. “к” ст. 6 Основ);
 12. Повну інформованість і добровільну згоду на медико-біологічний експеримент (ч. 3 ст. 28 КУ, п. 3 ст. 281 ЦК, ст. 45 Основ);
 13. Донорство крові та її компонентів (ст. 290 ЦК, ст. 46 Основ);
 14. Трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів як на спеціальний метод лікування (ст. 47 Основ);
 15. Штучне запліднення та імплантацію ембріона (п. 7 ст. 281 ЦК, ст. 48 Основ);
 16. Застосування методів стерилізації (п. 5 ст. 281 ЦК, ст. 49 Основ);
 17. Добровільне штучне переривання вагітності (п. 6 ст. 281 ЦК, ст. 50 Основ);
 18. Зміну (корекцію) статевої належності (ст. 51 Основ);
 19. Незалежну медичну експертизу (п. “й” ст. 6, розділ 9 Основ);
 20. Відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди (п. “і” ст. 6 Основ);
 21. Правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я (п. “и” ст. 6 Основ);
 22. Оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я (ст.ст. 40, 55, 56 КУ, п. “ї” ст. 6 Основ).

Клятва лікаря України

Отримавши професію лікаря та усвідомивши важливість обов’язків, що покладаються на мене, у присутності моїх учителів і колег

урочисто клянусь:

 • усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров’я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням, подавати медичну допомогу всім, хто її потребує;
 • незмінно керуватись у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини;
 • зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині;
 • дотримуватись правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;
 • постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, в разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому їм у цьому ніколи не відмовляти, бути справедливим до колег;
 • власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємодопомоги між людьми.

Вірність цій клятві присягаю пронести через усе своє життя.