ТЕЛА (тромбоэмболия легочной артерии)

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТРМІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇКЛІНІЧНА НАСТАНОВА,ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗАХ 2016Складмультидисциплінарної робочої групи з опрацювання медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини пацієнтам з тромбоемболією…

Паллиативная помощь( хроническая боль)

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства  охорони здоров’я України  “25” квітня 2012 р. № 311 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ  ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  ПРИ ХРОНІЧНОМУ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ  2012 р. Вступ Згідно із визначенням…

Анафилактический шок

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 30 грудня 2015 року № 916 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МЕДИКАМЕНТОЗНА АЛЕРГІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ АНАФІЛАКСІЮ 2015Вступ Основною…