Врожденный иммунодефицит

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони  здоров’я України 21.06.2016 № 609 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)  МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  ДЕФІЦИТ МІЄЛОПЕРОКСИДАЗИ ФАГОЦИТІВ 2016 Вступ Основною метою цього…