Фибриляция предсердий

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 15.06.2016 № 597 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ(ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ 2016ВСТУП Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної…

Стабильная стенокардия

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 02.03.2016 № 152(зі змінами 23.09.2016 № 994) УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СТАБІЛЬНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ 2016Вступ Уніфікований…

ИБС. Ишемическая болезнь сердца

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 вересня 2021 року  № 1957 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ЕКСТРЕНОЇ, ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ «ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ …

Артериальная гипертензия

                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я  від 24 травня 2012 року  № 384 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ЕКСТРЕНОЇ ТА ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ 2012 Вступ Сучасний розвиток…