Настанова 00799. Бічнийаміотрофічний склероз (БАС)Автор: Hannu LaaksovirtaРедактори оригінального тексту: –Дата останнього оновлення: 2016-05-11Основні положення• Термін БАС і хвороба мотонейрона (ХМН) часто використовують длявизначення одного і того самого захворювання. БАС єнайпоширенішою формою ХМН.• БАС — це прогресуючий нейродегенеративний розлад, при якомуушкоджуються мотонейрони в головному і спинному мозку, щопризводить до прогресуючої слабкості та атрофії скелетних м’язівбез сенсорного …

Для ознакомления с полным текстом международных стандартов лечения и рекомендаций ВОЗ необходимо получить ключ доступа.

    Уже есть ключ доступа?