Настанова 01064. Спостереження запацієнтами з раком щитоподібноїзалози на первинній медичнійдопомозі після початку лікування.Автор: Camilla Schalin-JänttiРедактор оригінального тексту: Hanna PelttariДата останнього оновлення: 2017-08-08Основні положення• Спостереження за пацієнтами з папілярним чи фолікулярним ракомщитоподібної залози за умови знаходження їх у стані ремісії можевідбуватись на первинній медичній допомозі впродовж 5 років післяпочаткового лікування.• Спостереження включає в себе вимірювання рівнів …

Для ознакомления с полным текстом международных стандартов лечения и рекомендаций ВОЗ необходимо получить ключ доступа.

    Уже есть ключ доступа?