0
+1
-1
admin Админ. спросил 3 года назад
СЭС не провела заключительную дезинфекцию в очаге. Куда жаловаться?” 1 ответ
0
+1
-1
admin Админ. ответил 3 года назад
Здравствуйте, Светлана! В таком случае жаловаться необходимо в вышестоящую СЭС, писать жалобу на имя главного врача городской или областной СЭС в течение 1 месяца. Стаття 43. Закону України”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”Оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд. Постанови, розпорядження, приписи, висновки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби у місячний термін можуть бути оскаржені: а) головного державного санітарного лікаря України – до Кабінету Міністрів України або до суду; б) головного державного санітарного лікаря центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, Державного управління справами, Служби безпеки України – головному державному санітарному лікарю України або до суду; ( Пункт “б” частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III (2171-14) від 21.12.2000, N 3037-III (3037-14) від 07.02.2002). в) інших головних державних санітарних лікарів та посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби – вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду. Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.Ваш ответ