Наказ МОЗ України № 417 від 15.07.2011

СТАНДАРТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

1. Збір анамнезу (загального, включаючи психічні захворювання, акушерського, гінекологічного; стан здоров’я батька дитини).

2. Загальний огляд; пальпація щитоподібної залози; аускультація серця і легенів; огляд і пальпація молочних залоз; пальпація лімфатичних вузлів, вимірювання зросту, маси тіла і розрахунок ІМТ (при постановці на облік).

3. Огляд та пальпація молочних залоз; вимірювання висоти стояння дна матки із занесенням даних до гравідограми; вимірювання АТ, пульсу (частота, ритмічність), температури тіла; вимірювання маси тіла (всім вагітним при кожному візиті); огляд нижніх кінцівок на наявність варикознорозширених вен; аускультація ЧСС плоду (всім вагітним з 25 – 26 тижня вагітності).

4. Гінекологічний огляд (в дзеркалах та бімануальне дослідження) (при постановці на облік).

5. Мазок на цитологічне дослідження (при постановці на облік).

6. Мазок на флору (при постановці на облік за показаннями: при наявності скарг та клінічних проявів).

7. Лабораторні обстеження:

– загальний аналіз сечі, включаючи тест на наявність білку (при постановці на облік і при кожному відвідуванні);

– посів сечі для виявлення безсимптомної бактеріурії (при постановці на облік);

– визначення групи крові та резус-належності (при постановці на облік);

– аналіз крові на наявність антитіл при Rh негативній належності крові (при постановці на облік та у 28 тижнів).

– загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів і гематокриту (при постановці на облік, у 29 тижнів вагітності, за показаннями);

– серологічне обстеження на сифіліс (перше при постановці на облік, друге – у 29 тижнів вагітності);

– тест на наявність HbsAg (при постановці на облік);

– двогодинний тест толерантності до глюкози (всім вагітним у 25 – 26 тижнів).

8. Тест на ВІЛ-інфекцію (перший при постановці на облік, другий в 22 – 23 тижні вагітності). Якщо результат тесту позитивний – повторне обстеження не призначається. У разі першого звернення вагітної у терміні пізніше 23 тижнів – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться не пізніше 32 тижнів вагітності. У разі першого звернення вагітної пізніше 30 тижнів вагітності – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться експрес-методом в пологах

9. УЗ-обстеження: Перше – в терміні вагітності від 11 тиж. + 1 день – 13 тижнів + 6 днів вагітності; Друге – в терміні вагітності 18 – 21 тиждень. Проведення третього планового УЗД визначається індивідуально (висока група ризику вродженої вади серця або ін.).

10. Біохімічний скринінг I триместру в терміні вагітності від 11 тиж. + 1 день – 13 тижнів + 6 днів вагітності (PAPP-A, вільний β-ХГ); II триместру у терміні 16 – 20 тижнів (АФП + вільний β-ХГ (double-test), або (АФП + вільний β-ХГ + вільний естріол (triple-test) з розрахунком індивідуального ризику наявності хромосомної та деякої вродженої патології плоду (при інформованій згоді – всім або за показаннями). Вагітним жінкам, які пройшли біохімічний скринінг у I триместрі вагітності і не були включені до групи високого ризику, рекомендується у II триместрі визначати лише рівень АФП.

Рекомендований графік візитів
1 – бажано до 12 тижнів
2 – не пізніше 2-х тижнів після першого
3 – 19 – 21 тижнів вагітності після проходження другого УЗД
4 – 25 – 26 тижнів
5 – 30 тижнів
6 – 34 – 35 тижнів
7 – 38 тижнів
8 – 40 тижнів
9 – 41 тиждень
Перший візит
1. Збір анамнезу (загального, включаючи психічні захворювання, акушерського, гінекологічного; стан здоров’я батька дитини).
2. Загальний огляд; пальпація щитоподібної залози; аускультація серця і легенів; огляд і пальпація молочних залоз; пальпація лімфатичних вузлів; вимірювання артеріального тиску (на одній руці), пульсу (частота, ритмічність), температури тіла; вимірювання зросту, маси тіла і розрахунок ІМТ.
3. Гінекологічний огляд (в дзеркалах та бімануальне дослідження).
4. Мазок на цитологічне дослідження.
5. Мазок на флору (за показаннями: при наявності скарг та клінічних проявів).
6. Лабораторні обстеження: загальний аналіз сечі (включаючи тест на наявність білку); посів сечі (виявлення безсимптомної бактеріурії); група крові та резус-належність; загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів і гематокриту;
7. Серологічне обстеження на сифіліс (перше).
8. Тест на ВІЛ-інфекцію (перший).
9. Тест на наявність HbsAg.
Якщо результат тесту позитивний – повторне обстеження не призначається.
У разі першого звернення вагітної у терміні пізніше 23 тижнів – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться не пізніше 32 тижнів вагітності.
У разі першого звернення вагітної пізніше 30 тижнів вагітності – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться експрес-методом в пологах (Клінічний протокол від 14.11.2007 № 716 “Попередження передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини”).
УЗ-обстеження протягом вагітності
Перше – в терміні вагітності від
11 тиж. + 1 день –
13 тижнів + 6 днів вагітності. Інформація про доцільність визначення біохімічних маркерів в сироватці крові (PAPP-A, вільний
β-ХГ) в терміні вагітності від 11 тиж. + 1 день – 13 тижнів + 6 днів вагітності з розрахунком індивідуального ризику наявності хромосомної та деякої вродженої патології плоду.
Друге – в терміні вагітності 18 – 21 тиждень.
Інформація про доцільність проведення біохімічного скринінгу II триместру у терміні 16 – 20 тиж. (АФП + вільний β-ХГ (double-test), або АФП + вільний β-ХГ + вільний естріол (triple-test) з розрахунком індивідуального ризику наявності хромосомної та деякої вродженої патології плоду.
– У випадку сумнівного результату УЗД або виявлення будь-які структурні аномалії плоду – негайне скерування вагітної до медико-генетичного центру для вирішення питання про проведення інвазивної пренатальної діагностики.
– Вагітним жінкам, які пройшли біохімічний скринінг у I триместрі вагітності, рекомендується у II триместрі визначати лише рівень АФП.
Під час кожного візиту: Вимірювання АТ, пульсу, температури тіла, висоти стояння дна матки із занесенням даних до гравідограми; загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка.
Під час 3 візиту (19 – 21 тиж.) – аналіз крові на наявність антитіл при Rh негативній належності крові.
Під час 4 візиту (25 – 26 тиж.) – огляд нижніх кінцівок на наявність варикознорозширених вен; аускультація ЧСС плоду; аналіз крові на антитіла при Rh негативній належності крові; двогодинний тест толерантності до глюкози (всім вагітним).
Скерування на аналізи для здачі аналізів у 29 тиж.:
– Загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів
– Серологічне обстеження на сифіліс (друге).

З 30 тижнів вагітності під час кожного візиту:
Огляд та пальпація молочних залоз; вимірювання висоти стояння дна матки. занесення даних до гравідограми; вимірювання АТ, пульсу (частота, ритмічність), температури тіла; огляд нижніх кінцівок на наявність варикознорозширених вен; аускультація ЧСС плоду.
Лабораторні обстеження:
– кров на антитіла при Rh негативній належності крові (окрім жінок, яким було введено анти-резус імуноглобулін)
– загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *